Wonen


Veiligheid en rust in de Lentebloem

In de stichting de lentebloem wonen mensen die kwetsbaar zijn. Dat kan allerlei oorzaken hebben, zoals een lag IQ, ADHD, psychische , emotionele en sociale problematiek. Deze bewoners hebben baat bij de klassieke trits: rust, regelmaat en reinheid.
Klinkt zeer ouderwets, maar juist dat is wat in de tegenwoordige vorm van zorgverlening uit het oog verloren gaat.

Vaste gezichten
Mensen die zorg behoeven, hebben tegenwoordig vaak de pech dat er al te veel mensen voor hen zorgen. De clienten en familie vonden dat zeer belastend in het verleden.
Zij zeggen daarover ‘’ Er was geen continuiteit, dat was geen leven maar overleven’’. Ons doel is ‘’ Leven en laten leven’’. Daarom doen wij het anders.
Er is continuiteit doordat er altijd dezelfde mensen zijn. De reden hierven is dat echte zorg niet in een map met plannen en overdrachten zit, maar in het hart en hoofd van de verzorgenden. Met minder mensen kun je op deze manier meer zorg bieden.

Veilig bezig zijn
De bewoners van de lentebloem hebben allemaal hun dagelijkse bezigheden.
Er is een dagprogramma in de stichting aanwezig. Daar nemen de bewoners deel aan, die nog geen buitenshuis doel hebben. Er is een jobcoach beschikbaar, die kan je begeleiden naar een voor jou geschikte werkplek.
Dit kan een werkplek zijn als vrijwilliger of een betaalde plek. De lentebloem is gevestigd op een prachtige locatie in Nieuwegein.
Er is een grote tuin aanwezig met genoeg mogelijkheden om bezig te zijn in de tuin. De familie en vrienden van clienten zijn altijd welkom en er is altijd aanloop.
Omdat het in het huis veilig en vertrouwd is, is dat hier geen belasting.

Klachtenprocedure.
Indien er klachten ontstaan kan een client zich wenden tot personeel en bestuur. Mocht dit niet tot de gewenste oplossing leiden, dan kan client terecht bij klachtenportaalzorg.