Wat bieden wijBegeleiding individueel, begeleiding groep en persoonlijke verzorging.
Ons zorgprogramma omvat alles voor het dagelijks functioneren van verstandelijk beperkte bewoners.
Dit wordt samen met de (aspirant) bewoner en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) opgesteld, waarna het regelmatig met elkaar wordt besproken.
Indien nodig of gewenst wordt het zorgprogramma aangepast.

Uitgangspunt is altijd ons motto: ''Leven en laten leven''.

Uitsluitingscriteria voor wonen bij Stichting de Lentebloem.

Vrijheidbeperkende maatregelen zijn altijd zeer ingrijpend. Voor de bewoners van Stichting de Lentebloem hanteren wij geen vrijheidbeperkende maatregelen.
Over situaties waarin begeleiders een mogelijk gevaar zien voor bewoners, gaan wij met de betreffende bewoner in gesprek.
Wij maken afspraken en gaan er vanuit dat we met elkaar tot afstemming komen die niet op verzet van de bewoner stuit.
Mochten structureel vrijheidsbeperkende maatregelen noodzakelijk zijn dan gaan wij in overleg met deskundige samenwerkingspartners en
zullen wij een andere woonplek met de betreffende bewoner zoeken.

Medicatie.
Stichting de Lentebloem gaat er vanuit dat de bewoners medicatie in eigen beheer kunnen hebben.
Onze organisatie is er niet op gericht om medisch intensieve zorg te bieden. Wanneer dit wel nodig is zullen wij ons uiterste best doen de zorgverlening daar op aan te laten sluiten.


Klachtenafhandeling.
Aangestelde vertrouwenspersoon doet het in behandeling nemen van problemen van bewoners met betrekking tot door hen ervaren ongewenst gedrag of situaties waar zij mee zitten. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Te trachten de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Zo nodig door een bemiddelaar in te schakelen, te verwijzen naar de Klachtenportaal Zorg. Dit alles uitsluitend met instemming van betrokkene. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van Stichting De Lentebloem. De vertrouwenspersoon voert haar taken uit met inachtneming van de onderstaande gedragscode.