Missie & Visie


Missie
Het huis de lentebloem is een warm ‘’thuis’’ met huisregels als bij ieder ander gezin, waar geborgenheid, relationele warmte en continuiteit zijn gewaarborgd.
De bewoners zijn het onvoorwaardelijk vertrekpunt voor alle besluitvorming rond zorg, ondersteuning en organisatie.
Het belang van de bewoner heeft prioriteit boven alle andere belangen. Werken aan de relatie met de bewoner(s) is de onderliggende houding bij de uitvoering van alle zorg en ondersteuningstaken, daarmee onderkennend dat ieder mens en zeker verstandelijk gehandicapte een relatie nodig heeft om als individu te kunnen groeien, zich te kunnen ontwikkelen en tot zijn recht te komen.


Visie
Ons motto is ''Leven en laten leven''.
Mensen met een beperking hebben mogelijkheden. Lentebloem ondersteunt hen bij de ontwikkeling en ontplooiing van die mogelijkheden en het verkrijgen en behouden van een plaats in de samenleving.