Kosten


Kosten en financiering
Zorg in de lentebloem is in principe voor iedereen haalbaar.
De kosten voor het verblijf hier vallen uiteen in twee categorieen: woonkosten en zorgkosten.

Woonkosten

De woonkosten bestaan uit huur en levens-onderhoud. Dit naar draagkracht omdat de jongeren bij ons allemaal een Wa-jong uitkering hebben.
Elke bewoner mag de eigen kamer naar eigen smaak inrichten. De kosten hiervoor draagt de bewoner en zijn of haar familie zelf.

Zorgkosten
De zorgkosten worden over het algemeen betaald uit het persoonsgebonden budget van de bewoner. Dit PGB is door iedereen aan te vragen die 24-uurs zorg nodig heeft. Kosten voor huis en tandarts, voor therapieen en bezoek aan een ziekenhuis worden gedekt uit de eigen (aanvullende) zorgverzekering.